En av våra engagerade medlemmar, Anja Ekstrand har hastligt gått bort. Vi på Attention Uddevalla sörjer med hennes familj, och deras önskan är att hedra hennes minne genom att skänka en gåva till Attention Uddevalla. Tack alla ni som hedrar hennes minne.

När du skänker pengar till Attention går de oavkortat till vårt arbete för att påverka beslutsfattare, sprida information och skapa mötesplatser för barn och föräldrar, anhöriga och vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Du kan skänka din gåva via vårt bankgiro 411065-6 eller Swisha till 1235112677. Om ni vill att vi lämnar ett minnesblad till familjen kan ni:

  • Skriva en hälsning i er donation eller,
  • Fylla i dokumentet nedan och skicka det till oss på info@uddevalla.attention.se. (instruktioner för nedladdning av dokumentet finns nedan.

Instruktioner

  • Ladda ned minnesbladet.
  • Öppna minnesbladet från er dator (Ni hittar dokumentet i er Nedladdningsmapp).
  • Ni kan nu fylla i er hälsning genom att använda Text-rutan verktyget.
  • Spara ert dokument och skicka det till oss på info@uddevalla.attention.se.
  • Om ni får tekniska problem kan ni maila oss ovan för stöd.