• Ordförande: Rigmor Gunnarsson
 • Vice ordförande: Kim Bjurström
 • Sekreterare: Maria Nordberg
 • Kassör: Marita Larsson

 • Ledamöter:
 • Kicki Ståhl
 • Alexander Kores
 • Christine Ahl Dahlström

 • Suppleanter:
 • Eva-Maria Mattsson
 • Linda Gläntegård

 • Revisorer: Margaretha Strömberg-Petterson
 • Revisor: Johnnie Wessman
 • Revisorssuppleant: Bengt Hallberg
 • Valberedning: Maj Arvidsson
 • Valberedning: Towa Kroon