Ordförande:

 • Rigmor Gunnarsson

Vice ordförande:

 • Kim Bjurström

Kassör:

 • Kicki Ståhl

Sekreterare

 • Hanna Wallin

Ordinarie Ledamöter:

 • Eva-Maria Mattson
 • Johan Bohlin
 • Majlis Iren
 • Maria Möller
 • Alexander Kores

Suppleanter:

 • Christine Ahl Dahlström
 • Emilie Olson

Revisor:

 • Margareta Strömberg
 • Sandra Martinsson

Revisorssuppleant:

 • Bengt Hallberg

Valberedning:

 • Maria Hübinette
 • Elisabeth Irèn