Attention Uddevalla med omnejd samlar medlemmar i 14 kommuner inom Fyrbodal med omnejd och är en lokalförening inom Riksförbundet Attention. Attention samlar barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer samt yrkesverksamma inom området eller andra stödmedlemmar.

Inom ramen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ryms utmaningar inom områden som motorik, perception, uppmärksamhet, koncentration, automatisering, aktivitetskontroll, arbetsminne, tics, tvång, språk, inlärning och specifika läs, skriv-och matematiksvårigheter. Vanliga diagnoser är ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourette syndrom, OCD (tvångssyndrom), läs- och skrivsvårigheter.